Zilverenduif

Zilverenduif

No Comments on Zilverenduif

De uitreiking van de Zilveren Duif Muziekawards is bedoeld als beloning voor het inzetten van muzikale gaven en talenten en als stimulans om hier vooral mee door te gaan. In 2012 werden de awards, na een stilte van 23 jaar, voor het eerst weer uitgereikt. De bekendmaking en uitreiking van de Zilveren Duif Awards is sinds dat jaargekoppeld aan de Week van de Christelijke Muziek; een promotiecampagne in de christelijke boekhandels. De Zilveren Duif Awards worden uitgereikt in meerdere categorieën die per jaar kunnen verschillen. Meestal terugkerend zijn de categorieën Beste album, Beste album voor kinderen, Beste lied en de aanmoedigingsprijs. Begin september worden de genomineerden bekendgemaakt waarna de stemperiode begint. Stemgerechtigd zijn de consument, een selecte groep muziekkenners en een vakjury. Tijdens een feestelijk concert in november worden de winnaars bekendgemaakt en de awards uitgereikt.

Hoe kom je in aanmerking voor een zilverenduif award?

De voorbereidingen voor de vierde editie van de Zilveren Duif Awards zijn in volle gang! Het feestelijke galaconcert van de uitreiking van de Zilveren Duif Awards staat gepland voor donderdag 12 november 2015 en zal plaatsvinden in de Basiliek te Veenendaal. Het is onze wens u daar allemaal te ontmoeten en met elkaar de positieve ontwikkelingen in de christelijke muziek te vieren.

Wij nodigen u van harte uit cd’s uit uw eigen assortiment voor te dragen aan de nominatie-commissie en hopen dat net als bij de voorgaande edities er wederom vele inzendingen zullen volgen.

De criteria voor inzending zijn als volgt:

 • De inzending die u voordraagt is een product van Nederlandse bodem. Dat betekent niet dat de productie ook Nederlandstalig moet zijn. Dit criterium is niet van toepassing op de categorie “Beste Album Internationaal”.
 • De uitvoerenden laten in hun leven en in hun werk zien dat zij christen zijn.
 • De inzending is verschenen na 31 mei 2014 en voor 1 juni 2015.
 • De inzending kan worden voorgedragen in verschillende categorieën. Het is van belang dat u dit duidelijk aangeeft op het bijgevoegde deelnameformulier.
 • Bij de inzending voor de categorie “Buma Cultuur Prijs: Beste lied” moet duidelijk aangegeven worden om welk nummer/lied het gaat.
 • Compilaties, actieproducten en promotie-cd’s kunnen alleen meedingen in de categorie “Buma Cultuur Prijs: Beste lied”.
 • De inzending moet leverbaar zijn via de (christelijke) boek- en muziekhandel in Nederland.
 • De nominatiecommissie bestaat uit:
  • Harco Ploegman, muziekredacteur van het Nederlands Dagblad
  • Leon van Steensel, freelance muziekjournalist
  • Cees van Vugt, Small Stone Media
  • Hans van Vuuren, programmamaker en presentator Groot Nieuws Radio
  • Els de Jong-van Gurp, directeur BCB (voorzitter)

U kunt uw producten insturen voor de volgende categorieën:

 • Beste Album Nationaal
 • Beste Album Internationaal
 • Beste Album Kindermuziek
 • Buma Cultuur Prijs: Beste Lied
 • Beste Album Instrumentaal
 • Beste Album Koren & Groepen
 • Debuut Album

De genomineerde uitzendingen worden op diverse manieren gepresenteerd, onder andere via de programma’s van Groot Nieuws Radio en op de website www.zilverenduif.nl. De edities 2012, 2013 en 2014 hebben aangetoond dat er ook bij andere media sprake is van een groeiende belangstelling voor de Zilveren Duif Awards. De christelijke boekhandels brengen de genomineerde inzendingen ook onder de aandacht van het publiek evenals het Lees en Luister Magazine dat eind augustus verschijnt.

Een jury beoordeelt alle nominaties en bepaalt met het publiek en een selectie van muziekkenners2 welke inzendingen beloond worden met een prijs. De categorie ‘Debuut Album’ (Aanmoedigingsprijs) is een juryprijs. Hiervoor kan het publiek niet stemmen.

Wij ontvangen uw inzending graag uiterlijk vrijdag 5 juni a.s. Inzendingen die later binnenkomen, kunnen niet meer voorgelegd worden aan de nominatie-commissie.

Uw inzending dient te bestaan uit:

 1. Het ingevulde deelnameformulier (bijlage).
 2. Zes exemplaren van elke inzending.
 3. Foto’s (minimaal 1MB per foto), biografie en discografie van de genomineerde artiest.
 4. Afbeelding van de albumcover in .jpg.
 5. Eén fragment van 30 seconden van een track van uw keuze per inzending. Deze wordt bij een nominatie op de website geplaatst als hulpmiddel voor de stemmers uit het publiek.

U kunt de cd’s sturen naar:

 1. Uit de inzendingen voor deze categorie kiest alleen de jury de winnaar van de “Zilveren Duif Aanmoedigingsprijs”
 2. Programmamakers van lokale, regionale en landelijke christelijke omroepen, aangevuld met recensenten van christelijke muziek

Deelnamekosten:
Ten opzicht van de voorgaande edities zijn de kosten voor inzending aangepast. Voor het inzenden van een cd is per inzending een bedrag van € 25,- administratiekosten van toepassing, dat per omgaande d.m.v. een factuur in rekening wordt gebracht.

Wordt uw inzending in één of meerdere categorieën genomineerd, dan zal per categorie een bijdrage in de promotiekosten in rekening worden gebracht van € 175,-. Deze promotiekosten bestaan onder andere uit het breed onder de aandacht brengen van uw nominatie(s) via de diverse media.

Over de feestelijke avond:
Op donderdag 12 november 2015 zal er een feestelijk galaconcert worden georganiseerd in de Basiliek te Veenendaal door de Stichting Zilveren Duif. Tijdens deze avond zullen de uitreikingen van de verschillende prijzen plaatsvinden. Vooraf vindt in tegenstelling tot voorgaande edities geen galadiner plaats, maar na afloop van de avond wél een feestelijke borrel.

Over de Stichting Zilveren Duif
De organisatie van de Zilveren Duif Awards is in handen van de Stichting Zilveren Duif. Voor de promotie van de Zilveren Duif Awards wordt ondermeer nauw samengewerkt met Groot Nieuws Radio en BCB Harderwijk.

In het stichtingsbestuur hebben personen zitting die werkzaam zijn in uiteenlopende disciplines binnen de christelijke muziekbranche. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

 • Els de Jong-van Gurp (voorzitter)
 • Jan Quintus Zwart
 • Arjan van den Bijgaart
 • Cees van Vugt (secretaris)
 • Koos Timmer
 • Maarten Ouweneel (penningmeester)

Wij kijken uit naar de ontvangst van uw cd en hopen dat de toekenning van de Zilveren Duif Awards en de Week van de Christelijke Muziek opnieuw een stimulans mag zijn voor de waardering van de christelijke muziek in Nederland.

Het spreekt voor zich dat wij graag bereid zijn vragen te beantwoorden of aanvullende informatie te geven naar aanleiding van deze brief. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op via de genoemde contactinformatie.

Met hartelijke groet, namens de Stichting Zilveren Duif,

Back to Top